Tijdens de 1ste editie van nousventoux dragen we gezondheid hoog in het vaandel. Iedereen die zich inschrijft voor nousventoux, moet aan de organisatie een medisch verklaring bezorgen en wel vóór 1 augustus 2021. Deze medische verklaring ‐getekend door een (sport)arts‐ is verplicht voor deelname aan het evenement op de Mont Ventoux.

Medische verklaring
Zonder medische verklaring = geen deelname op zaterdag 11 september 2021.

De medische verklaring (van uw huisarts of sportarts) mag maximaal 4 maanden oud zijn bij aanvang van het evenement (zaterdag 11 september 2021).